Site Loader

Over de Cliëntenraad


Niet iedereen kan zelfstandig zijn weg vinden in de Participatiewet. De één veel beter en de ander kan dat helemaal niet. De gemeente heeft de taak er voor te zorgen dat iedereen in het beleid tot zijn recht komt, maar vooral degenen voor wie het moeilijk is daar de weg in te vinden hebben extra aandacht nodig.

De Cliëntenraad Participatiewet bekijkt het beleid door de ogen van de mensen die zij vertegenwoordigen: iedereen met een uitkering van de gemeente Schagen.

Bent u afhankelijk van de gemeente voor een uitkering op basis van de Participatiewet, IOAW, IOAZ of een aanvullende bijstand, dan kan het natuurlijk weleens voorkomen dat u niet tevreden bent. Meld het ons als u denkt of vindt dat uw belangen of die van anderen met een uitkering of toeslagen worden geschaad.

Met deze informatie kunnen wij beter ons werk doen. Maar wij mogen en zullen nooit individuele problemen kunnen oplossen.

* De cliëntenraad behandelt geen klachten, bezwaarschriften en andere zaken die betrekking hebben op individuele personen en/of zaken van persoonlijke aard

* Aan de informatie op deze website van de cliëntenraad participatiewet Schagen alsmede eventueel gegeven adviezen kunnen geen rechten worden ontleend.